var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
兽药残留检测

兽药残留检测

兽药残留检测是检测用药后蓄积或存留于畜禽机体或产品(如鸡蛋、奶品、肉品等)中原型药物或其代谢产物,包括与兽药有关的杂质的残留,兽残检测评价畜禽产品质量安全的重要指标。
体彩31选7的服务 农副产品 兽药残留检测

兽药残留 检测介绍

兽药残留是指使用兽药后蓄积或存留于畜禽机体或产品,如鸡蛋、奶品、肉品中的原型药物或其代谢产物,包括与兽药有关的杂质的残留,滥用兽药极易造成动物源食品中含有有害物质,不仅对人体健康造成直接危害,而且对畜牧业的发展和生态环境也造成极大危害。我司作为专业的食品检测机构,可以依据各国标准,对各类畜禽产品进行兽药残留检测。

兽药残留 检测项目

类别 检测项目
硝基呋喃类 呋喃它酮代谢物、呋喃妥因代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃唑酮代谢物
喹诺酮类 依诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、环丙沙星、洛美沙星、丹诺沙星、恩诺沙星、沙拉沙星、双氟沙星、司帕沙星
四环素族 金霉素、土霉素、四环素、强力霉素
磺胺类药物 磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺甲基异噁唑、磺胺多辛、磺胺异噁唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噻二唑
其他 氯霉素、杆菌肽锌、阿维菌素、喹乙醇、孔雀石绿和结晶紫、己烯雌酚、盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、氯羟吡啶、尼卡巴嗪、克球酚、恶喹酸、金刚烷胺、利巴韦林、地克珠利、妥曲珠利、癸氧喹酯

兽药残留检测 服务优势

1、体彩31选7拥有专业的技术支持和测试团队。
2、检出限可满足中国、欧盟和美国等国的限量要求。
3、体彩31选7的实验室获得CNAS、CMA资质。
4、体彩31选7和知名企业进行合作,拥有丰富经验。
5、体彩31选7获得权威的检验检测资质,同时申报多项国家专利,创造社会公信力。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }