var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
牙刷验货

牙刷验货

我司可开展各种牙刷验货服务,具有专业的牙刷的检验方法和验货标准。

牙刷 检验介绍

牙刷是一种清洁用品,是日常生活必备品,牙刷需满足标准规定的外观、卫生、安全、磨毛物理性能、规格尺寸及毛束强度强度分类等要求,必要时还应符合一定的电器安全性能。我司可开展各种牙刷验货服务,也可以开展牙刷实验室检测服务,包括感官指标、理化指标、卫生指标、功效评价等方面检测。

牙刷 检验类别

按适用人群分为成人牙刷和儿童牙刷;
按牙刷生产工艺分为注胶毛牙刷和植毛牙刷,植毛牙刷按刷毛顶端处理工艺分类,包含但不限于磨毛牙刷、磨尖丝牙刷;
按驱动方式可分为电动牙刷和手动牙刷;
按口腔器具分为牙间刷、冲(洗)牙器、舌刮器、牙签、牙线、牙线棒、婴幼儿磨牙器等。

牙刷 验货要点

1. 规格大小:牙刷一般分为三种类型,幼儿用、少儿用和成人用。分别检测牙刷全长、毛面长度、毛面宽度、刷毛高度、单丝直径、毛束行数等指标;
2. 牙刷外观质量:包括刷毛顶端应磨圆,刷毛应光滑、均匀,刷柄光洁度好,刷柄有防滑贴面和支点,包装合格、有商标标识等。

牙刷 检验方法

可使用0-150mm电子数显卡尺对有关项目进行测量,需样本20支,取其平均值;采用刷毛固定抽取法,使用立体显微镜及摄像显示系统,放大40倍观察刷毛末端形状,检测样本20支。

牙刷验货 结果评价

牙刷各项规格应符合下表标准(异型牙刷和电动牙刷除外),且刷毛末端磨圆合格率应不低于70%。

项目

(毫米)

幼儿用

(3-6岁)

少儿用

(6-17岁)

成人用

(18岁以上)

牙刷全长120-135135-160160-180
毛面长度≤18≤28≤35
毛面宽度≤7≤9≤12
刷毛高度≤8≤11≤11
单丝直径0.18-0.200.18-0.200.18-0.20
毛束行数3-43-43-4
刷毛顶端圆钝形圆钝形圆钝形

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }