var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
学生书包检测

学生书包检测

书包是学生必备的刚需用品,是学生时代的百宝收纳空间袋,我司开展学生书包检测服务,检测报告具有CMA和CNAS资质。
体彩31选7的服务 轻工产品 学生书包检测

学生书包 检测介绍

书包是学生必备的刚需用品,是学生时代的百宝收纳空间袋,市场上的书包品牌形形色色,质量也是参差不齐,书包的安全问题也受到家长的广泛关注。我司开展学生书包检测服务,检测报告具有CMA和CNAS资质。

学生书包 检测项目

振荡冲击性能、拉链耐用度、缝合强度、摩擦色牢度、五金配件耐腐蚀性、可分解有害芳香胺染料(面料、里料)、短链氯化石蜡、游离甲醛(面料、里料)、VOCs、背带耐折性能等。

学生书包 检测标准

QB/T1333-2018 背提包
QB/T2858-2007 学生书袋
GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求
GB/T 3920-2008 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }