var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
熔融指数测试

熔融指数测试

熔融指数测试,是通过熔融指数测试仪器,根据测试标准的要求,对热塑性塑料进行加热和施加负荷,从而测量材料熔体在10分钟内从规定直径的口模中流出的质量。
体彩31选7的服务 专项服务 熔融指数测试

熔融指数 测试介绍

熔融指数测试,是通过熔融指数测试仪器,根据测试标准(标准包括方法)的要求,对热塑性塑料进行加热和施加负荷,从而测量材料熔体在10分钟内从规定直径的口模中流出的质量。我司开展熔融指数测试服务,具备CMA、CNAS资质认证。

熔融指数 测试范围

塑料、塑胶、橡胶、树脂颗粒、尼龙等。

熔融指数 测试标准

ASTM D2839-2010:用绞线熔融指数测定聚乙烯密度的规程
JB/T 8392-2013:静电复印干式墨粉熔融指数试验方法
JIS C3660-4-1-2011:电缆绝缘和护套材料.通用试验方法.第4-1部分:聚乙烯和聚丙烯化合物用专门方法.耐环境应力分裂.熔融指数测量.用直接燃烧技术测量聚乙烯内的炭黑和/或矿物填料含量.热重量分析测定炭黑(TGA)含量.用显微镜评定聚乙烯内炭黑分散体


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }