var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
絮凝剂检测

絮凝剂检测

絮凝剂有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理工艺环节。我司开展絮凝剂检测服务,具备CMA、CNAS资质认证。

絮凝剂 检测介绍

絮凝剂有时又称为混凝剂,可作为强化固液分离的手段,用于初沉池、二沉池、浮选池及三级处理或深度处理工艺环节。我司开展絮凝剂检测服务,具备CMA、CNAS资质认证。

絮凝剂 检测范围

脱色絮凝剂、高分子絮凝剂、阳离子絮凝剂、污水处理絮凝剂、聚丙烯酰胺絮凝剂、反渗透絮凝剂、微生物絮凝剂等。

絮凝剂 检测项目

密度、分子量、阴离子度、残余单体含量、成分分析、含量检测等。

絮凝剂 检测标准

GB/T 16881-2008 水的混凝、沉淀试杯试验方法
GB/T 17514-2017 水处理剂 阴离子和非离子型聚丙烯酰胺
GB/T 18712-2002 选煤用絮凝剂性能试验方法
GB/T 26917-2011 真空过滤系统中絮凝剂助滤效果测定方法
GB/T 33085-2016 水处理剂 聚二甲基二烯丙基氯化铵
GB/T 37990-2019 水下不分散混凝土絮凝剂技术要求


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }