var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
机械设备质量鉴定

机械设备质量鉴定

为了查明是否是机械设备本身的质量问题或设计缺陷造成的,此时需要专业的第三方鉴定机构进行鉴定。我司开展各类型机械设备质量鉴定服务。
体彩31选7的服务 质量鉴定 机械设备质量鉴定

机械设备质量鉴定 项目背景

在工作过程中,遇到机械设备、电动工具或其他大型设备故障或事故,如效率问题、生产问题、使用问题等,或设备爆炸、断裂、开裂、坍塌、泄漏等。造成财产损失或人身伤害的情况下,为了查明是否是机械设备本身的质量问题或设计缺陷造成的,此时需要专业的第三方鉴定机构进行鉴定。我司开展各类型机械设备质量鉴定服务。

机械设备质量鉴定 服务范围

我司产品质量鉴定中心可对各种机械设备如化工机械、仪器仪表、农业机械、医疗器械、环保机械、工程机械、塑料机械、机电设备、五金机床、电动机械、食品机械、矿山机械等提供产品设计分析、负荷分析和产品质量分析。

机械设备质量 鉴定案例

受某法院委托,本司受理对涉案升降机事故原因进行分析。专家组在现场勘验对涉案升降机的事故后状态进行勘察,并对其事故发生原因进行模拟和计算,得出的升降机质量鉴定意见为:
1、涉案“升降机”不符合GB 5083-1999《生产设备安全卫生设计总则》和GB 28755- 2012 《简易升降机安全规程》的基本要求,存在较多的安全隐患;
2、涉案“升降机"未按国家标准的要求配置停层保护装置,层门机械联锁装置,层门电气联锁不完善,层站按钮及标志不满足规定的要求,且未设置防运行阻碍保护装置,也没有安装合同技术参数中列明的“防坠落装置”,是导致发生坠落事故的质量原因;
3、涉案“升降机”的主体结构和主要器件未见显著变化,电气控制部分未见经过更换的迹象,但该升降设备的外部隔离铁网和工作平台围栏则进行了更换性的改装。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }