var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
电缆耐压试验

电缆耐压试验

给电缆做耐压试验是确认电缆的绝缘是否足够合格,是判断当前状态下的电缆属于什么一个状态的重要手段之一。我司开展电缆耐压试验服务,具备CMA、CNAS资质认证。
体彩31选7的服务 电子电气 电缆耐压试验

电缆耐压试验 项目介绍

电缆耐压测试,是针对电缆耐压情况进行的测试,由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。给电缆做耐压试验是确认电缆的绝缘是否足够合格,是判断当前状态下的电缆属于什么一个状态的重要手段之一。我司开展电缆耐压试验服务,具备CMA、CNAS资质认证。

电缆耐压 试验方法

(1)直流耐压试验、(2)0.1Hz超低频交流耐压试验、(3)变频串联谐振耐压试验。

电缆耐压 试验标准

DL/T849.6-2004电力设备专用测试仪高压谐振试验装置
GB50150-2006电气设备交接试验标准
《高压电气设备试验方法》


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }