var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
纺织品抗菌检测

纺织品抗菌检测

我司长期从事材料抗菌性能测试研究,参与多项国标及行标的修订,是权威的抗菌材料检测机构,纺织品抗菌检测具有CMA、CNAS资质,可根据客户要求及产品特性选择合适的标准进行检测。
体彩31选7的服务 轻工产品 纺织品抗菌检测

纺织品抗菌检测 项目介绍

抗菌纺织品属于功能性纺织品,抗菌纺织品可减少细菌滋生,应用于医学领域,如手术缝合线、口罩、手套等;应用于家居,如抗菌毛巾、抗菌内衣,抗菌毛毯等,应用于工业制造,如汽车座椅、滤布等。
 

纺织品抗菌检测 菌种选择

评价抗菌纺织品是否抗菌效果,通常选择革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)、革兰氏阳性菌(如金黄色葡萄球菌)和真菌(如白色念珠菌)。它们具有代表性,也是生活中经常接触到的。
 

纺织品抗菌 检测标准

检测项目纺织品抗菌检测标准
抗菌性能壳聚糖抗菌棉纺织品检验规程 SN/T 2162-2008
抗(抑)菌性能纺织品 抗菌性能的评价 第3部分:振荡法GB/T 20944.3-2008
抗(抑)菌性能纺织品 抗菌性能的评价 第1部分:琼脂平皿扩散法GB/T 20944.1-2007
抗(抑)菌性能纺织品 抗菌性能的评价 第2部分:吸收法GB/T 20944.2-2007
防螨性能纺织品 防螨性能的评价GB/T 24253-2009
防霉性能纺织品防霉性能的评价 GB/T 24346-2009
抗细菌性评价后整理抗菌织物的抗细菌性评价 AATCC 100-2012
抗菌性试验纺织品抗菌性试验法 JIS L 1902: 2015 8.1
抗细菌性评价织物的抗细菌性评价 AATCC 147-2016
抗菌性试验织物品抗菌性试验方法 ISO 20743:2013 8.1

纺织品抗菌检测 服务优势

我司长期从事材料抗菌性能测试研究,参与多项国标及行标的修订,是权威的抗菌材料检测机构,纺织品抗菌检测具有CMA、CNAS资质,可根据客户要求及产品特性选择合适的标准进行检测。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }