var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
空气消毒机检测

空气消毒机检测

空气消毒机是通过滤过、净化、杀菌等原理对空气进行消毒的机器,我司可开展空气消毒机检测服务。
体彩31选7的服务 美妆消毒 空气消毒机检测

空气消毒机检测 政策要求

国家卫生计生委要求第一类、第二类消毒产品首次上市前需要自行或者委托第三方进行卫生安全评价,评价合格的消毒产品方可上市销售。我司为客户提供专业各种空气消毒机检测备案服务,检测周期短,申报流程快助您新品尽快上市为产品上市提供高效保障。

空气消毒机 检测要求

热门空气消毒机空气消毒机检测项目适用类型
紫外线空气消毒机
光触媒空气消毒机
臭氧空气消毒机
等离子空气消毒机
过氧化氢雾化消毒机
杀菌因子强度(臭氧/紫外线/等离子)必检项目
臭氧强度测定(含变化曲线)适用于臭氧类空气消毒器
臭氧泄漏量测定必检项目
紫外线强度测定(含变化曲线)适用于紫外线类空气消毒器
紫外线泄漏量测定必检项目
循环风量适用于空气消毒器
金属腐蚀性试验用于金属物品消毒的消毒器械
实验室对微生物杀灭的效果测定必检项目
模拟现场试验或现场试验必检项目

空气消毒机检测 服务优势

我司是独立第三方检测机构,具备消毒产品检测的CMA资质是专业的消毒产品备案机构,空气消毒机检测报告可用于空气消毒机备案,得到各地卫生监督所的认可,欢迎咨询。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }