var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
交联型氟树脂涂料检测

交联型氟树脂涂料检测

交联型氟树脂涂料具有优异的耐候、耐污、耐腐蚀等性能,我司提供交联型氟树脂涂料检测服务,具备CMA/CNAS资质认证。
体彩31选7的服务 工业材料 交联型氟树脂涂料检测

交联型氟树脂涂料检测 检测介绍

交联型氟树脂涂料具有优异的耐候、耐污、耐腐蚀等性能,日益引起世界各国的关注。氟树脂涂料作为性能最佳的涂料品种之一,必将越来越引起人们的重视,并在特定领域内得到广泛的深层次的应用。我司提供交联型氟树脂涂料检测服务,具备CMA/CNAS资质认证。

交联型氟树脂涂料检测 检测项目

不挥发物含量、光泽(60°)、划格试验、基料中氟含量、容器中状态、干燥时间、涂膜外观、细度、耐人工气候老化性(3000h)、耐冲击性、耐弯曲性、耐水性、耐沾污性、耐湿冷热循环性、耐湿热性、耐盐雾性、耐碱性、耐酸性、遮盖率、铅笔硬度、附着力(划格试验)、附着力(拉开法)

交联型氟树脂涂料检测 检测标准

HG/T 3792-2014(2017) 交联型氟树脂涂料

var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }