var link = $("link"); for (let i = 0; i < link.length; i++) { var linkHref = $("link").eq(i); var href = linkHref[0].href; var hrefArr = href.split('/'); var linkName = hrefArr[hrefArr.length-1]; //需删除的文件名 if (linkName === "merge.css"){ $("link").eq(i).remove(); } }
通讯设备检测

通讯设备检测

通信设备目前非常普及,产品更新换代非常快。我司通过卓越的通讯设备检测服务,为通信设备各个阶段产业链准备了一系列可靠性测试服务,体彩31选7能帮助确保通讯产品质量安全。
体彩31选7的服务 电子电气 通讯设备检测

通讯设备 检测简介

我司可靠性实验室配备专业标准的仪器设备,满足通讯设备检测所需的各项可靠性能测试,可依据国内外标准开展通讯产品的环境可靠性测试,出具国家认可第三方检测报告,可靠性试验有高低温测试,温湿度循环,恒定湿热测试,冷热冲击,快速温变,低气压,光老化,腐蚀,振动,冲击,碰撞,跌落,综合三项测试等。

通讯设备 检测项目

电磁兼容测试 机械冲击试验 振动试验
正弦振动试验 随机振动试验 热冲击试验
温度循环试验 恒定湿热试验 高温加速老化试验
耐盐雾试验 气体腐蚀试验 防尘性测试
防水性测试 盐雾腐蚀试验 太阳光辐射试验
碳弧老化试验 臭氧老化试验 长霉试验
燃烧试验 自由跌落试验 外壳防护等级

通讯设备检测 服务优势

我司是专业的通讯设备检测技术服务第三方检测机构,体彩31选7的分析技术已帮助企业解析了诸多未知的疑问,从而帮助他们快速找到改进和提高的方向。。


var contentFind = $(".content").find("img"); for (let i = 0; i < contentFind.length; i++) { var imgArr = contentFind[i].src.split("/"); if (imgArr[2] === "zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com" || imgArr[2] === "res.cenews.com.cn" || imgArr[2] === "www.gic.ac.cn" || imgArr[0] === "data:image"){ // console.log(imgArr); continue; } var imgUrl = ""; for (let j = 0; j < imgArr.length; j++) { if (j > 4){ imgUrl += "/"+imgArr[j]; } } if (imgArr[0] === "vancheerfile"){ $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn"+imgUrl) }else { $(".content").find("img").eq(0).attr("src","https://zhongkejianche.oss-cn-guangzhou.aliyuncs.com/cn/vancheerfile/Images"+imgUrl) } }